معرفی محافظ کاسیت در اخبار سراسری شبکه 1 تلویزیون به تاریخ 27 شهریور 1392
تمامی حقوق برای پیشروسافت محفوظ است.
انصراف